Wynagrodzenie

“Nie będę twoim przyjacielem, będę twoim adwokatem. Ale zrobię dla ciebie więcej niż twoi przyjaciele. Wiesz, dlaczego to robię …” (Tom Wolfe „Ognisko próżności“)

Adwokaci żyją z honorarium, które przysługuje im za ich pracę. Jego oszacowanie nie przychodzi klientom łatwo. Może być tak, że krótkie pismo wymaga czasochłonnych poszukiwań, podczas gdy obszerne pisma mogą być niewarte zawartych w nim słów. Dotyczy to również jakości.

Jeśli opiszą nam Państwo problem w e-mailu, to często jesteśmy w stanie poinformować, z jakimi kosztami należy się liczyć i wtedy mogą Państwo podjąć decyzję.

Honoraria ryczałtowe znajdują zastosowanie tam, gdzie można oszacować potrzebny nakład czasu. Często jest tak w przypadku zwykłego zakładania spółek z o.o. lub przy sporządzaniu ekspertyz. Tę drogę polecamy również klientom korzystającym z bieżącego doradztwa. Nasi więksi klienci preferują stałe ceny kalkulacyjne. Ich pracownicy nie muszą dzięki temu przy każdej kwestii prawnej rozważać, czy opłaca się iść do adwokata.

Po kilku tygodniach jesteśmy w stanie dokładniej oszacować faktyczny nakład pracy. Jeśli przeciętne honorarium za doradztwo jest za wysokie, to można je skorygować. Mając na celu elastyczne kształtowanie umów uzgadnia się dla obu stron krótkie okresy wypowiedzenia.

Jeśli nie da się oszacować nakładu, to nieuniknione są honoraria godzinowe. Nasza stawka godzinowa wynosi 200,- € netto.

W przypadku czynności sądowych wynagrodzenie naliczamy na podstawie RVG (ustawy o wynagrodzeniu adwokatów). W przypadku wygranej strona przeciwna zwraca wartość honorarium.

Jeśli posiadają Państwo ubezpieczenie ochrony prawnej, proszę zwrócić się do nas. Wykonamy dla Pastwa zapytanie o pokrycie kosztów. Usługa ta jest generalnie bezpłatna, jeśli Państwa ubezpieczenie ochrony prawnej potwierdzi ubezpieczenie na pierwsze wezwanie i zapłaci honorarium.

W przypadku niskich dochodów możliwe jest skorzystanie z pomocy doradczej lub pomocy w pokryciu kosztów procesowych. W takim przypadku własne koszty adwokackie oraz koszty sądowe zostaną pokryte przez Skarb Państwa. Bliższych informacji na ten temat udziela sekretariat.