Wynagrodzenie

Zapytania drogą mailową lub telefoniczną z krótką informacją wstępną są zasadniczo bezpłatne. Jeśli opiszą nam Państwo problem w e-mailu i dołączą dokumenty, to często jesteśmy w stanie poinformować, z jakimi kosztami należy się liczyć i wtedy mogą Państwo podjąć decyzję.

Honoraria ryczałtowe znajdują zastosowanie tam, gdzie można oszacować potrzebny nakład czasu. Często jest tak w przypadku zwykłego zakładania spółek z o.o. lub przy sporządzaniu ekspertyz. Tę drogę polecamy również klientom korzystającym z bieżącego doradztwa. Nasi więksi klienci preferują stałe ceny kalkulacyjne. Ich pracownicy nie muszą dzięki temu przy każdej kwestii prawnej rozważać, czy opłaca się iść do adwokata.

Po kilku tygodniach jesteśmy w stanie dokładniej oszacować faktyczny nakład pracy. Jeśli przeciętne honorarium za doradztwo jest za wysokie, to można je skorygować. Mając na celu elastyczne kształtowanie umów uzgadnia się dla obu stron krótkie okresy wypowiedzenia.

Jeśli nie da się oszacować nakładu, to nieuniknione są honoraria godzinowe.

W przypadku czynności sądowych wynagrodzenie naliczamy na podstawie RVG (ustawy o wynagrodzeniu adwokatów). W przypadku wygranej strona przeciwna zwraca wartość honorarium.

Jeśli posiadają Państwo ubezpieczenie ochrony prawnej, proszę zwrócić się do nas. Wykonamy dla Pastwa zapytanie o pokrycie kosztów. Usługa ta jest generalnie bezpłatna, jeśli Państwa ubezpieczenie ochrony prawnej potwierdzi ubezpieczenie na pierwsze wezwanie i zapłaci honorarium.

W przypadku niskich dochodów możliwe jest skorzystanie z pomocy doradczej lub pomocy w pokryciu kosztów procesowych. W takim przypadku własne koszty adwokackie oraz koszty sądowe zostaną pokryte przez Skarb Państwa. Bliższych informacji na ten temat udziela sekretariat.