Nasze

Usługi

Prawo pracy:

Gospodarcze i prawne warunki ramowe rynku pracy podlegają często bardzo obszernym zmianom. Sytuacja przedsiębiorców i pracodawców w obliczu napływu nowych ustaw i rozporządzeń jest coraz trudniejsza. Również „prawo europejskie” obala podstawy prawne ugruntowane w Niemczech od dziesięcioleci. W zakresie prawa pracy zaleca się podjęcie prawidłowych decyzji na czas, aby uniknąć prawnych i gospodarczych konsekwencji.

Do zakresu prawnego zalicza się zwłaszcza:

 • opracowywanie i sprawdzanie umów o pracę, umów rozwiązujących i wypowiedzeń
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań z zakresu prawa pracy, np. procesów ochrony przed wypowiedzeniem, pozwów o zapłatę należności z tytułu zapłaty wynagrodzenia za pracę, rozliczenia urlopu itd.
 • negocjacje na temat odpraw w przypadku zakończenia stosunku pracy
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i obrona przed nimi
 • prawo przedstawicieli handlowych
 • doradztwo i reprezentacja pracodawców, kadry kierowniczej i pracowników we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem umów, wypowiedzeniem, zmianą warunków pracy, umów rozwiązujących
 • wypowiedzenie zmian i prawo pracodawcy do wydawania poleceń

Prawo rodzinne i spadku / spadkowe ?:

W zakresie prawa rodzinnego i spadkowego udzielamy porad w sporach majątkowych w przypadku separacji/rozwodu i obliczaniu alimentów dla małżonka i dla dzieci. We współpracy z kompetentnymi notariuszami przygotowujemy zapobiegawczo dla naszych klientów umowy małżeńskie. W prawie spadkowym opracowujemy dostosowane do osobistych warunków klientów dyspozycje na czas życia i ostatniej woli. Jeśli mają Państwo takie życzenie, to opracujemy również pełnomocnictwo w sprawie opieki i woli pacjentów. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub osób wykonujących wolny zawód wspieramy się naszą wiedzą z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych.

 • rozwody
 • wyrównanie dorobku i zabezpieczenia (VA, rentowe)
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych i obrona przed nimi
 • spory majątkowe
  • współwłasność mieszakń / domów własnościowych
  • wspólne zobowiązania kredytowe
 • testamenty i inne rozporządzenia ostatniej woli
 • umowy spadkowe
 • pełnomocnictwo w sprawach opieki i woli pacjentów

Prawo spółki:

W coraz bardziej złożonym świecie gospodarczym jasne, a równocześnie elastyczne struktury są nieodzownym warunkiem sukcesu. Służymy Państwu doradztwem przy zakładaniu spółek, restrukturyzacji i przy pojedynczych zagadnieniach prawnych pojawiających się przy prowadzeniu spółki. W przypadku zakończenia działalności poprzez likwidację, chętnie przejmiemy rolę likwidatora lub doradcy prawnego. W takich przypadkach należy wspólnie znaleźć najkorzystniejsze i najszybsze rozwiązanie dla wszystkich stron (wspólnicy, odpowiedzialne organy i wierzyciele spółki).
Wiele działań prawnych w tym zakresie wymaga udokumentowania w formie aktu notarialnego. Współpracujemy z notariuszami w Polsce i w Niemczech i sporządzamy dla Państwa pierwsze projekty dokumentów. Po wnikliwym doradztwie i dokładnym przygotowaniu wizyty u notariusza gwarantujemy bezproblemową i szybką realizację czynności notarialnej.

Do zakresu prawnego zaliczają się zwłaszcza:

 • umowy spółek, zwłaszcza GmbH (niem. Sp. z o.o), UG (haftungsbeschränkt) i GbR (niem. S.C.)
 • zakup i sprzedaż spółek oraz udziałów w spółkach
 • umowy pomiędzy spółką a wspólnikami oraz organami
 • odpowiedzialność ustawowych przedstawicieli i organów
 • doradztwo i reprezentowanie w konfliktach pomiędzy spółką, wspólnikami, a zarządem

Inkasso i Egzekucji:

Coraz mniejsza moralność płatnicza zmusza wiele przedsiębiorstw do dochodzenia swoich należności z pomocą adwokatów. Przy tym ryzyko upadłości dłużnika prowadzi często do znacznej utraty prawa albo nawet do zagrożenia dla własnej działalności. Prawidłowa strategia jest decydująca przy dochodzeniu niezapłaconych należności i przy „konkurowaniu“ z innymi wierzycielami. Po sprawdzeniu słuszności Państwa roszczeń i wypłacalności dłużnika oferujemy Państwu:

 • ustandaryzowane zarządzanie należnościami i tryb upomnień
 • działania w celu zabezpieczenia należności i dowodów
 • dochodzenie należności w postępowaniach sądowych
 • działania egzekucji komorniczych (np. zajęcia rzeczy lub należności, hipoteki zabezpieczające, wniosek o wyjawienie majątku, przymusową licytację nieruchomości).

 

Proszę pamiętać, że działania adwokata, w porównaniu do ograniczonych możliwości firm ściągających długi, jest często tańszą, szybszą i skuteczniejszą alternatywą. W odróżnienu od firm ściągających długi adwokaci sprawdzają każdy pojedynczy przypadek i oszacowują prawne szanse sukcesu przed kolejnymi powodującymi koszty działaniami.

Prawo medyczne:

Do tego obszaru prawnego należą nie tylko, jak wielu uważa, błędy w leczeniu, ale wszystko, co jest związane z opieką zdrowotną, pielęgnacją i czynnościami lekarza w gabinetach lekarskich i klinikach. W prawie medycznym wymagana jest kompleksowa i merytoryczna wiedza z zakresu prawa pracy, prawa najmu, prawa umów, a częściowo również prawa socjalnego i administracyjnego.

Oferujemy nasze usługi w zakresach:

 • doradztwo i reprezentowanie lekarzy i stomatologów
 • prawa lekarza / stomatologa posiadającego umowę z kasą chorych (również dopuszczenie przez kasę chorych)
 • umowy o pracę dla lekarzy, upomnienia, wypowiedzenia
 • prawo prywatnego i ustawowego ubezpieczenia chorobowego (roszczenia z tytułu honorarium, sprawdzenie opłacalności, obrona przed roszczeniami zwrotnymi z ubezpieczenia chorobowego)
 • odpowiedzialność lekarza w przypadku błędów w leczeniu
 • zaopatrzenie w leki, środki lecznicze i pomocnicze w ubezpieczeniu chorobowym
 • opracowywanie umów gabinetów lekarskich
  • wspólna praktyka lekarska lub zespół praktyk lekarskich
  • sprzedaż lub zakup gabinetu lekarskiego
  • doradztwo i sporządzanie umów o pracę, umów najmu, kupna i leasingu

 

Doradzimy Państwu i możemy Państwa reprezentować również w kwiestiach ubezpieczenia społecznego związanych ze sprawami medycznymi (np. świadczenia z ustawowej kasy chorych, przyznanie renty inwalidzkej, szkody wskutek szczepień, prawo osób niepełnosprawnych).

Prawo kommunikacyjne:

 • wypadki drogowe, zwłaszcza regulacja szkód wobec ubezpieczenia OC i AC
 • obrona w sprawach karnych i mandatów komunikacyjnych
 • zakup i leasing samochodów
 • prawo dotyczące pozwolenia na prowadzenie pojazdów, zwłaszcza doradztwo w sprawach likwidacji punktów w rejestrze kierowców (Flensburg)

Prawo ubezpieczeniowe:

 • doradztwo i reprezentacja we wszystkich kwestiach związanych z prywatnym ubezpieczeniem osób i rzeczy, np.
  • ubezpieczenie na życie
  • prywatne ubezpieczenie rentowo – emerytalne
  • prywatne ubezpieczenie wypadkowe
  • ubezpieczenie na wypadek utraty zdolności do pracy zawodowej
  • prywatne i zawodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
  • ubezpieczenie od szkód żywiołowych (ogień, woda, burza itd.)
  • ubezpieczenie budynków
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnego właścicieli zwierząt
  • ubezpieczenie transportowe
 • sądowne dochodzenie praw osób ubezpieczonych od towarzystw ubezpieczeniowych
 • reprezentowanie spółek ubezpieczeniowych przed Sądami we wszystkich gałęziach ubezpieczeń

Prawo o umowach:

 • opracowywanie umów każdego rodzaju, a zwłaszcza
  • umów kupna
  • umów leasingu
  • umów o dzieło
 • ogólne warunki handlowe
 • dochodzenie należności z w/w umów

Prawo gospodarcze w Polsce i w Niemczech:

Zacieśniające się powiązania pomiędzy obydwoma sąsiadującymi krajami UE i stale rosnący handel prowadzą do problemów prawnych i sporów pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami. Zaangażowanie adwokata może tutaj często „uratować“ stosunek handlowy, wprowadzając rozwiązanie korzystne dla obu stron lub pozasądowne wyjaśnienie otwartych kwestii.

Poprzez konsekwentne i celowe postępowanie pozasądowe i sądowe dochodzimy Państwa należności z tytułu umów kupna, o dzieło lub dostawę od niepłacących partnerów handlowych.

Będziemy Państwu towarzyszyć w obu krajach w fazie zakładania nowego przedsiębiorstwa i pomożemy (pomogamy) Państwu w kwestiach prawa spółek handlowych, podatkowych i prawa pracy. Doradzimy Państwu również przy zakończeniu działalności przedsiębiorstwa (likwidacja i inne firmy zakończenia działalności, wymeldowanie i wyrejestrowanie z rejestru handlowego).

W ostatnim czasie nasilają się problemy z zakresu prawa dotyczącego konkurencji. Polscy przedsiębiorcy borykają się przede wszystkim z upomnieniami od niemieckich adwokatów. W takich przypadkach należy dokładnie sprawdzić każdą pojedynczą sprawę i bronić się przed nieuprawnionymi roszczeniami. W przypadku mniejszych szans na powodzenie z prawnego punktu widzenia możemy osiągnąć często przez różne strategie opóźniające przynajmniej redukcję sumy szkody, a tym samym pomóc w walce z przemysłem upominawczym.

Niemieckie prawo celne i podatkowe staje się coraz bardzie obszerne i skomplikowane, i kompetentne doradztwo może chronić przedsiębiorstwo przed nieprzyjemnymi niespodziankami i nadmiernymi wymaganiami ze strony państwa. W określonych przypadkach przejmujemy też obronę w sprawach karno-skarbowych, obronę przed niezgodnymi z prawem decyzjami urzędów celnych i reprezentowanie w sądach finansowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

JAK DO NAS DOJECHAĆ

Biuro Görlitz

Elisabethstrasse 1
D – 02826 Görlitz
Tel.: + 49 (0)3581/ 66 73 10
Fax: + 49 (0)3581/ 66 73 11

Godziny urzędowania:
Pn-czw: godz. 8:30 do 17:00
Pt: godz. 8:30 do 16:00

Biuro Drezno

Heidestraße 21
D – 01127 Dresden
Tel.: + 49 (0)351/ 801 47 90
Fax: + 49 (0)351/ 801 47 91

Godziny urzędowania:
Pn-czw: godz. 8:30 do 17:00
Pt: godz. 8:30 do 16:00

info@kanzlei-huettig.de