DEKLARACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH

W poniższej części informujemy Państwa o pobieraniu danych osobowych przy korzystaniu z nasze strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą Państwa osobiście, np. nazwisko, adres, adres e-mailowy, zachowanie użytkownika.

2. Nazwisko i dane kontaktowe administratora i inspektora ochrony danych

Niniejsze wskazówki dotyczące ochronych danych dotyczą przetwarzania danych przez:

Administrator:

Kancelaria Adwokacka Hüttig
Elisabethstr. 1, 02826 Görlitz, Niemcy
Mail: info@kanzlei-huettig.de
Telefon: 0049 – 3581 – 667310
Fax: 0049 – 3581 – 667311

Inspektor ochrony danych:
Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail info@kanzlei-huettig.de oraz pod wyżej podanym adresem pocztowym.

3. Pobieranie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich używania

a) podczas odwiedzin na stronie www

Podczas informacyjnego korzystania z naszej strony www, tzn. jeśli nie przekazują nam Państwo żadnych szczególnych informacji przez formularz kontaktowy, pobieramy dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje do serwera, na którym jest zapisana nasza strona. Jeśli chcą Państwo zapoznać się z naszą stroną internetową, zostaną pobrane i zapisane następujące dane, które są wymagane technicznie, aby pokazać Państwu naszą stronę www i aby zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO):

• adres IP,
• data i godzina odwiedzin,
• różnica w strefie czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT),
• treść i wymaganie (konkretna strona),
• statu dostępu / kod statusu http,
• transferowana ilość danych,
• strona www, z której nastąpił dostęp,
• użyta przeglądarka,
• system operacyjny Pańskiego komputera i jego otoczenia oraz
• język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Nasza strona www jest zapisana u usługodawcy hostingu, który udostępnia konieczną infrastrukturę do obsługi strony internetowej. Przetwarzanie danych następuje w celu zagwarantowania gotowości do skorzystania z naszej obecności w sieci, w której mamy prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane są przechowywane na serwerze usługodawcy hostingu w tzw. Log-Files. Są one automatycznie usuwane po upływie 24 godzin.

Pobieranie danych w celu udostępnienia strony www i zapisywanie danych w Logfiles jest wymagane do obsługi strony internetowej. Użytkownik nie ma możliwości sprzeciwu.

b) podczas nawiązywania kontaktu przez e-mail

Podczas nawiązywania z nami kontaktu przez e-mail podane przez Państwa dane (np. Pański adres e-mail, nazwisko, numer telefonu) są przez nas zapisywane, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Usuwamy dane, które zostaną pobrane w związku z tym, jeśli ich przechowywanie nie jest już wymagane. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b RODO i art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych następuje na Państwa zapytanie i zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO jest wymagane do wyżej podanych celów do odpowiedzi na Pańskie zapytanie. Jeśli przetwarzanie danych wspiera się na art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO, to nasz prawnie uzasadniony interes wynika z tego, że potrzebujemy podanych przez Państwa danych, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

Dane pobierane wraz z korespondencją e-mail są usuwane, kiedy Państwa zapytanie zostanie opracowane, chyba że jest częścią istniejącego stosunku umownego z nami lub do niego prowadzi. W takich przypadkach pobrane dane są usuwane po zakończeniu umowy. Jeśli dane nie mogą być usunięte ze względu na obowiązki ustawowe, np. adwokackie okresy przechowywania wynoszące do 10 lat, to dane są usuwane po upływie tych okresów.

c) podczas korzystania z formularzy kontaktowych

Na naszej stronie internetowej znajdują się formularze kontaktowe, które mogą być używane do elektronicznego nawiązania kontaktu. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, to dane wpisane do formularza zostaną do nas przekazane i zapisane. Dane te to nazwa (pole obowiązkowe), adres e-mail (pole obowiązkowe) i Państwa wiadomość. Do opracowania danych w ramach procesu wysyłki jest pobierana od Państwa zgoda i zostaną Państwo przekierowani do niniejszej deklaracji ochrony danych.

Państwa dane, które zostaną przekazane przez formularz kontaktowy, są przez nas zapisywane, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Opracowanie tak przekazanych danych następuje zgodnie z § 6 ust. 1f) RODO. Jeśli zapytanie ma na celu zawarcie umowy lub z niego wynika, to dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1b) RODO. Jeśli posiadamy Państwa zgodę, to przetwarzanie danych następuje zgodnie z art. 6 ust. 1a) RODO.

Dane pobierane wraz z korespondencją są usuwane, kiedy Państwa zapytanie zostanie opracowane, chyba że jest częścią istniejącego stosunku umownego z nami lub do niego prowadzi. W takich przypadkach pobrane dane są usuwane po zakończeniu umowy. Jeśli dane nie mogą być usunięte ze względu na obowiązki ustawowe, np. adwokackie okresy przechowywania wynoszące do 10 lat, to dane są usuwane po upływie tych okresów.

d) wraz z aplikacją

Mają Państwo możliwość, ubiegać się u nas o pracę zarówno na drodze pocztowej jak i online. Informujemy, że w przypadku wysłania niezaszyfrowanego e-maila z dokumentami aplikacyjnymi nie możemy zagwarantować poufności. Z reguły istnieje jednak możliwość aplikowania na nasze stanowiska na drodze pocztowej.

Przetwarzamy dane, które zostały nam przesłane w związku z aplikowaniem (pismo przewodnie, życiorys, świadectwa itd.), aby sprawdzić Państwa kwalifikacje dla danego stanowiska (lub ewentualnie dla innego wakatu w naszej kancelarii) i aby przeprowadzić proces aplikacyjny.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym postępowaniu rekturacyjnym jest przede wszystkim § 26 BDSG (federalnej ustawy o ochronie danych). Na podstawie tego aktu prawnego dopuszczalne jest przetwarzanie danych, które są wymagane w związku z podjęciem decyzji dotyczącej stosunku zatrudnienia.

Państwa dane jako kandydata są przeglądane po otrzymanu Państwa aplikacji przez adwokata i właściwego pracownika. Dostęp do Państwa danych mają w kancelarii generalnie tylko te osoby, dla którch jest to konieczne w celu zagwarantowania prawidłowego przebiegu procesu rekrutacyjnego.

Jeśli po zakończeniu procesu rekrutacyjnego lub w celu działań prawnych dane te będą wymagane, to może nastąpić przetwarzanie danych na podstawie wymagań art. 6 RODO, a zwłaszcza w celu realizacji uprawnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz interes polega wtedy na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed nimi.

W przypadku odmowy dane kandydatów są usuwane po 6 miesiącach. W przypadku gdy wyrażą Państwo zgodę na dalsze przechowywanie Państwa danych osobowych, zostaną one zapisane w naszym katalogu kandydatów. Stamtąd dane są usuwane po upływie dwóch lat. Podstawą prawną dalszego przechowywania jest Państa zgoda wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mogą Państgwo w każdym czasie odwołać tę zgodę na przyszłość, wysyłając do nas e-mail na adres
info@kanzlei-huettig.de.

4. Przekazywanie danych

Nie przesyłamy Państwa danych osobowych osobom trzecim dla celów innych niż poniżej podane.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko w następujących przypadkach:

• udzielili Państwo wyraźnie zgodę na to wg art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a RODO,
• przekazanie danych jest wymagane na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu do założenia, że Państwo mają ważniejszy wymagający ochrony interes niż nieprzekazywanie Państwa danych,
• w przypadku gdy istnieje ustawowe zobowiązanie dotyczące przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. c RODO, oraz
• jest to ustawowo dopuszczalne i wymagane wg art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunków umownych z Państwem.

5. Ciasteczka

Na naszej stronie stosujemy ciasteczka. Są to małe pliki, które są automatycznie sporządzane przez Państwa przeglądarkę i zapisywane na urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartfon itd.), kiedy Państwo odwiedzają naszą stronę. Ciasteczka nie powodują szkód na Państwa urządzeniu końcowym, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego szkodliwego oprogramowania.

W ciasteczku są zapisane informacje, które są związane ze specyficznym zastosowanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że przez to otrzymamy bezpośrednio wiadomości na temat Państwa tożsamości.

Zastosowanie ciasteczek służy z jednej strony dostosowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb. Dlatego stosujemy tzw. ciasteczka sesyjne, aby rozpoznać, że odwiedzili już Państwo poszczególne podstrony naszej strony www. Po opuszczeniu danej strony są one automatycznie kasowane.

Ponadto stosujemy ciasteczka czasowe, również w celu optymalizacji intuicyjności; są one przechowywane przez określony czas na Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli ponownie odwiedzą Państwo daną stronę aby skorzystać z naszych usług, zostanie automatycznie wykryte, że Państwo już odwiedzili tę stronę, i jakie parametry Państwo wpisali, aby nie musieli Pańswto wykonywać tego powtórnie.

Z drugiej strony stosujemy ciasteczka, aby móc prowadzić statystykę odwiedzin naszej strony internetowej oraz w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa (zob. punkt 5). Ciasteczka te umożliwiają nam w przypadku ponownej wizyty na naszej stronie automatycznie rozpoznać, że Państwo już tutaj byli. Ciasteczka te są automatycznie kasowane po upływie zdefiniowanego czasu.

Dane przetwarzane przez ciasteczka są wymagane dla wyżej podanych celów dla obrony naszego uzasadnionego interesu oraz interesu osób trzecich wg art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje ciasteczka. Mogą Państwo jednak tak skonfigurować przeglądarkę, że na Państwa komputerze nie będą zapisywane żadne ciasteczka lub przez zapisaniem nowego ciasteczka będzie wyświetlał się komunikat z ostrzeżeniem. Pełna dezaktywacja ciasteczek może jednak prowadzić do tego, że nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony www.

6. Narzędzia analityczne / trackingowe, reklama, analiza danych

Nie stosujemy narzędzi analitycznych ani trackingowych. Oczywiście nie przetwarzamy w żadnym wypadku Państwa danych osobowych w celach reklamowych lub analizy danych.

7. Państwa prawa

Mają Państwo prawo:

• zgodnie z art. 15 RODO żądać informacji na temat Państwa przetwarzanych przez nas danych. Mogą Państwa zażądać w szczególności informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym są lub były udostępniane dane, planowanego czasu przechowywania, istnienia prawa do poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do zażalenia, pochodzenia Państwa danych, jeśli nie zostały one pobrane u nas, oraz na temat istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji włącznie z profilingiem i ewentualnie istotnych informacji na temat szczegółów;

• zgodnie z art. 16 RODO żądać niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych zapisanych u nas Państwa danych osobowych lub ich uzupełnienia;

• zgodnie z art. 17 RODO żądać usunięcia Państwa zapisanych u nas danych osobowych, o ile nie jest wymagane przetwarzanie w celu wykonania prawa do swobody wypowiedzi i informacji, do spełnienia prawnego zobowiązania, ze względu na interes publiczny lub dochodzenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych;

• zgodnie z art. 18 RODO żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Państwo sprzeciwiają sie usunięciu danych, a my nie potrzebujemy już tych danych, jednak Państwo ich potrzebują w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli złożyli Państwo sprzeciw od przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;

• zgodnie z art. 20 RODO żądać otrzymania udostępnionych już danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazania ich do innego administratora;

• zgodnie z art. 7 Abs. 3 RODO odwołać w każdym czasie wobec nas raz udzielona zgodę – również częściowo. Skutkuje to tym, że nie będziemy mogli również w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody oraz

• zgodnie z art. 77 RODO wnieść skargę do organu nadzorczego. Z reguły mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego w Państwa zwykłym miejscu pobytu lub miejscu pracy lub w siedzibie naszej kancelarii.

8. Sprzeciw lub odwołanie przetwarzania Państwa danych

(1) Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzania Państwa danych, to mogą Państwo tę zgodę odwołać w każdym czasie. Odwołanie to ma wpływ na dopuszczalność przetwarzania Pańskich danych osobowych od momentu jego złożenia wobec nas.

(2) Jeśli opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych na rozważeniu interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO, mogą Państwo zgłosić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu. Jest tak, jeśli przetwarzanie jest wymaganie nie w celu realizacji umowy z Państwem, co jest przez nas przedstawione w opisie funkcji. W przypadku takiego sprzeciwu prosimy o przedstawienie powodów, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób, w jaki to robimy. Jeśli sprzeciw będzie uzasadniony, sprawdzimy sytuację i albo wstrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych, albo przedstawimy Państwu konieczne, wymagające ochrony powody, dla których będziemy kontynuwać przetwarzanie.

(3) Pański sprzeciw lub odwołanie skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia konserwacji. Wszystkie Państwa dane osobowe zapisane w ramach Państwa zapytanie zostaną wówczas usunięte, jeśli nie naruszy to obowiązków ustawowych. Usunięcie nastąpi zatem wraz z upływem zobowiązań ustawowych.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, proszę wysłać do nas e-mail na adres info@kanzlei-huettig.de

9. Bezpieczeństwo danych

W ramach wizyty na stronie www stosujemy poszerzone postępowanie TLS (Transport Layer Security) zawsze w połączeniu z najwyższym stopniem zaszyfrowania, które jest wspierane przez Państwa przeglądarkę. Z reguły jest to zaszyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Pańska przeglądarka nie współpracuje z zaszyfrowaniem 256-bitowym, to korzystamy zamiast tego z technologii 128-Bit v3. To, czy poszczególna karta naszej strony internetowej jest transferowana w formie zaszyfrowanej, można rozpoznać po zamkniętym symbolu klucza lub kłódki na dolnej listwie statusu w Pańskiej przeglądarce.
Poza tym korzystamy z odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, całkowitą lub częściową utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są na bieżąco optymalizowane zgodnie z rozwojem technologicznym.

10. Aktualność i zmiana niniejszej deklaracji ochrony danych

Niniejsza deklaracja ochrony danych jest aktualna na styczeń 2019

Poprzez dalsze rozbudowywanie naszej strony www i ofert jej dotyczących lub ze względu na zmieniające się ustawowe lub urzędowe wytyczne może być konieczna zmiana niniejszej deklaracji ochrony danych. Aktualna deklaracja ochrony danych może być pobrana i wydrukowana w każdym czasie ze strony https://www.mdw-rechtsanwaelte.de/datenschutz